Automotive


VRT en FEHAC-goedgekeurde rapportages

Wanneer?

Als u de trotse bezitter bent van een klassieke auto, oldtimer, youngtimer, camper, motor of een custom made voertuig is taxeren een must om de niet calculeerbare risico’s af te dekken.

In onze taxatierapportages, welke voldoen aan de VRT en FEHAC-normen, wordt het voertuig uitvoerig beschreven en gewaardeerd zodat u bij het aangaan van de verzekering weet wat u verzekert en wat de waarde is bij een calamiteit.

Het rapport conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek zorgt ervoor dat:

  • u uw voertuig kan verzekeren met zekerheid!
  • er geen discussie is met verzekeraars over de reële verzekerde waarde.
  • er geen discussie is met verzekeraars over de uitkeringswaarde bij schade.
  • er geen discussie is met verzekeraars met betrekking tot de bewijslast over de aanwezigheid en de verzekerde waardes van de beschadigde of verloren gegane verzekerde zaken.

Een deskundige taxatie conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek is voor u als verzekerde de beste basis voor een risicoverzekering en voorkomt onnodige discussies met de tegenpartij of verzekeraar.

Waarom?

Een vaste voortaxatie conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek biedt u de zekerheid die een open polis u niet kan bieden.

Door middel van de maatwerktaxatie kunt u uw klassieke auto, oldtimer, youngtimer, camper, motor of een custom made voertuig verzekeren op de reële vervangings- of herbouwwaarde. De taxatie geeft u de zekerheid dat er na een calamiteit geen discussie kan ontstaan over de waarde van het voertuig.

Is taxeren bij een WA-verzekering zinvol?
Als u buiten uw schuld betrokken raakt bij een aanrijding of een andere calamiteit dan is het handig dat u een vaste voortaxatie hebt waarin uw voertuig uitvoerig is omschreven en gewaardeerd.
Doordat u in het bezit bent van een vaste voortaxatie en u kunt aantonen wat uw schade is, dient de verzekeraar van de tegenpartij zich te houden aan de door u geleden schade.

Geen vaste voor taxatie; wat dan?
Als u niet in het bezit bent van een vaste taxatie zal de expert van verzekeraar achteraf de dagwaarde van uw voertuig inschatten. Daar de ingeschatte dagwaarde niet specifiek op een voertuig is vastgesteld maar algemeen is vastgesteld is dit voor u niet het gewenste uitgangspunt voor een schaderegeling. Vandaar dat de vaste voortaxatie in bijna alle gevallen te adviseren is om onnodige discussie met verzekeraars te voorkomen.

Auto in restauratie!
Tijdens de restauratie of opbouw van een custom made voertuig is het eveneens verstandig om het voertuig tussentijds te laten taxeren. Door middel van de tussentijdse taxatie kunt u aantonen wat de status en dus de waarde was van het onder restauratie of opbouw onderhevige voertuig.

Voor wie?

Voor iedereen die de trotse bezitter is van een klassieke auto, oldtimer, youngtimer, camper, motor of een custom made voertuig en de niet calculeerbare risico’s wil afdekken.

De vaste voortaxatie conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek is de uitkomst van ieder persoon en de rechtspersoon die zijn of haar voertuig en het daaraan verbonden vermogen zo optimaal mogelijk wil beschermen tegen de niet calculeerbare risico’s.

Hoe?

Aan de hand van de VRT en FEHAC-normen opgemaakte rapportage wordt de reële vervangingswaarde of herbouwwaarde door middel van foto’s en uitgebreide beschrijving van het voertuig onderbouwd. De vastgestelde reële vervangingswaarde of herbouwwaarde is tevens de te verzekeren waarde welke dient als uitgangspunt voor het aangaan van de verzekering en de schaderegeling bij een calamiteit.

Het bijzondere aan de taxatievorm conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek is dat u uw bezittingen vooraf kunt laten waarderen en met zekerheid kunt verzekeren waardoor onnodige discussies met de tegenpartij of verzekeraar voorkomen kunnen worden.

© ZNEB 2022