Bouwkundige begeleiding


Onze jarenlange bouwkundige kennis en expertise delen wij graag met u!

WANNEER?

Als u als eigenaar, bestuurder en/of appartementsrechtseigenaar uw opstal en het kapitaal zo goed mogelijk wilt beschermen tegen alle bedreigende invloeden van binnen en buitenaf, dan is het raadzaam het gebouw en het vermogen te conserveren door middel van een vaste voortaxatie conform artikel 7:960 BW en een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) en een voortaxatie opstallen en bouwkundige vooropname.

De vaste voortaxatie (ook wel herbouwwaardetaxatie genoemd) wordt uitgevoerd door een onafhankelijke register-taxateur. Zo bent u altijd voorzien van de juiste herbouwwaarde en is er met een MJOP duidelijkheid over de te maken reserveringen. Hierdoor kunt u anticiperen op de onderhoudskosten welke door de MJOP berekenbaar en inzichtelijk zijn geworden.

Door middel van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, MJOP en een artikel 7:960 BW taxatie heeft u als bestuurder een belangrijk deel van uw zorgplicht afgeschermd. Uiteraard zijn er nog diverse zaken waar u als bestuurder op moet letten.

WAAROM?

Als bestuurder heeft u te maken met bestuurdersaansprakelijkheid, dit verplicht u om voor een aantal zaken zorg te dragen:

  • U dient erop toe te zien dat de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • U heeft een statutaire en morele verplichting naar de VvE en de eigenaren om het onderhoud van het gebouw en de vermogens bescherming van de eigenaren en de VvE voldoende te regelen;
  • De VvE is verplicht een reservefonds aan te leggen. Dit fonds moet op een afzonderlijke rekening worden beheerd. De wet vermeldt nergens expliciet wat de hoogte van het reservefonds moet zijn. Wel zegt men dat het fonds voldoende moet zijn om noodzakelijk onderhoud te kunnen betalen;
  • De wet vermeldt niet dat een MJOP verplicht is. Wel kan er in de statuten een vermelding staan dat u als bestuurder het object en het onderhoud ervan naar behoren moet uitvoeren;
  • De MJOP is de beste manier om vast te stellen hoe groot het reservefonds zou moeten zijn;
  • Zo blijkt uit onderzoek dat zeker 25% van de VvE’s nauwelijks of geen onderhoudsfonds heeft gevormd en dat er bij meer dan 50% van de VvE’s het onderhoudsfonds niet toereikend is.

VOOR WIE?

Gebouwenbeheerders en bestuurders van scholen, bejaarden- en verzorgingscentra, VvE, eigenaren van bedrijfspanden en eigenaren van privé panden.

Of het nu gaat om winkelcentra, verzamelgebouwen, woontorens, parkeergarages, bedrijfspanden, kantoorruimtes, monumenten of enkele woningen, ZNEB Expertise en Taxatie B.V. heeft altijd een passende oplossing in de vorm van maatwerk.

HOE?

Onze taxateurs en experts zijn uw oren en ogen. Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw wensen met betrekking tot het conserveren van het vermogen en het gebouw.

Afhankelijk van de gevraagde expertise en wensen maken wij samen met u een stappenplan om tot de gewenste expertise of taxatie te komen.

  • Stap 1. Inventarisatie
  • Stap 2. Inspectie, expertise en/of taxatie
  • Stap 3. Opstellen rapportages

© ZNEB 2019