Bouwkundige vooropname


Risicovolle werkzaamheden vragen om een bouwkundige vooropname!

WANNEER?

Als er infra-gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd alsmede bouwwerkzaamheden en niet te vergeten sloopwerkzaamheden en bronbemalingen. Bij risicovolle werkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat er schade kan ontstaan. Door het uitvoeren van een vooropname of tussenopname (nulmeting) kan men eventuele reeds aanwezige schade vastleggen.

Op deze manier kan er nooit een discussie ontstaan over de reeds aanwezige schade of nieuwe schade welke zou zijn veroorzaakt door de werkzaamheden. Uiteraard dient de opname te geschieden voor de eerste werkzaamheden aanvangen.

WAAROM?

Door middel van een nulmeting kan men vooraf de eventueel aanwezige schade vastleggen om claims achteraf te voorkomen. Als men geen vooropname uitvoert, kan cliënt (schadelijder) op een later tijdstip de vermeende schade reclameren. Zonder vooropname is het erg moeilijk om vast te stellen wie de veroorzaker is geweest als cliënten eventueel schade gaan claimen.

Door een voor-, tussen- en naopname uit te voeren, kan men in diverse stadia vaststellen wanneer de schade is ontstaan en zo kan men de verhaalbaarheid uitsluiten of beperken.

VOOR WIE?

 • Overheidsinstanties
 • Wegenbouwbedrijven
 • Bouwbedrijven
 • Sloopbedrijven
 • Grondwerkers
 • Overige infra-gerelateerde bedrijven
 • Gebouwenbezitters en -beheerders

HOE?

Door middel van een visuele inspectie worden de reeds aanwezige gebreken middels fotomateriaal en tekst vastgelegd in een rapportage. Tevens kunnen wij de opname voor u laten inschrijven bij de rechtbank en/of een notaris.

Wij verzorgen onderstaande diensten:

 • Risico-inventarisatieplan
 • Trillingsmetingen
 • Hoogtemetingen
 • Geluidsmetingen

Per 1 april 2012 stelt het nieuwe Bouwbesluit harde eisen aan toelaatbare trillingen en geluidsproductie.

Met de invoering van het Bouwbesluit per 1 april 2012 worden de maximale toelaatbare geluids- en trillingsniveaus bij zowel bouwwerkzaamheden als sloopwerkzaamheden landelijk en wettelijk bepaald.

Indien de geluids- en/of trillingsniveaus tijdens de uitvoering worden overschreden, kan de gemeente het werk direct stopzetten en u onnodige kosten bezorgen.

Onnodige stilstand kan worden voorkomen door de trillingen en geluidsproductie te monitoren. Als blijkt dat de maximale toelaatbare geluids- en/of trillingsniveaus worden overschreden, dan kan tijdig overleg worden gevoerd met de handhavende instantie of kan men samen de uitvoeringswijze aanpassen.

© ZNEB 2019