Contra-Expertise


Eerst 112 dan ZNEB, wij komen op voor uw belang!

WANNEER?

Een contra-expert wordt door u zelf of uw tussenpersoon ingeschakeld ter bevordering van een correcte en onafhankelijke schadeafwikkeling bij (een grotere of complexe) schade. De onafhankelijke contra-expert staat u bij en behartigt uw belangen.

In de eerste uren na een calamiteit worden cruciale beslissingen gemaakt die het verloop van uw schadeafhandeling kunnen be├»nvloeden. De verzekeringsexpert of salvageco├Ârdinator zal gedupeerden bijstaan met praktische steun en advies. Wanneer de verzekeringsexpert of salvageco├Ârdinator zijn eerste werk heeft gedaan, is het aan u te beslissen door welke partij u zich laat bijstaan.

Conform de polis heeft u het recht om een eigen expert in te schakelen om u persoonlijk te laten vertegenwoordigen. Voor u is het van belang dat u een onafhankelijke expert inschakelt zodat er geen belangenverstrengeling is met welke verzekeraar dan ook. Veel expertisebureaus zijn namelijk onzichtbaar gelieerd aan verzekeringsmaatschappijen.

Wij adviseren u daarom een zorgvuldige keuze te maken al dan niet in overleg met uw tussenpersoon of onafhankelijk adviseur.

WAAROM?

De contra-expert is voor u conform de wet en de polisvoorwaarden in de meeste gevallen volledig gratis!

Uw kosten die u zelf moet maken om uw geleden schade te onderbouwen en te verhalen worden niet vergoed!

De contra-expert behartigt uw belangen, is in vrijwel alle gevallen gratis, ter zake deskundig en staat u bij tijdens het gehele schadeafhandelingsproces. Daarnaast scheelt het u en betrokken partijen veel tijd en ergernis.

Als door de tussenkomst van een eigen onafhankelijke contra-expert de schade naar tevredenheid wordt afgewikkeld ontstaat er een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Schade door brand, water, inbraak, diefstal, blikseminslag, aanrijding en overige oorzaken is altijd vervelend en brengt een hoop gedoe met zich mee.

Maak gebruik van uw recht voor het inzette van een eigen deskundige omdat de verzekeraar ook een eigen schade-expert naar u toe zal sturen nadat u de schade heeft gemeld. Deze door de maatschappij ingezette schade-expert vertegenwoordigt de verzekeringsmaatschappij en is erg ervaren in het regelen van schades. Zo kent hij de polisvoorwaarden hoogstwaarschijnlijk beter dan u waardoor u een behoorlijke kennisachterstand kunt hebben. Dit hoeft echter niet per definitie negatief te zijn.

Verzekeraars zijn zich ervan bewust dat zij met een eigen expert in het voordeel zijn. Om het gevoel van ongelijkheid te compenseren staat in vrijwel iedere verzekeringspolis vermeld dat u recht heeft op een eigen deskundige, een zogenaamde contra-expert.

Het inzetten van een eigen expert om uw belangen te behartigen is geen motie van wantrouwen naar uw verzekeraar maar een aan u geboden recht zoals vermeld in artikel 959 Burgerlijk Wetboek.

VOOR WIE?

Voor alle zakelijke en particuliere partijen die schade lijden door een calamiteit waarvan zij zelf de gevolgen niet kunnen overzien of behoefte hebben aan een eigen deskundige.

HOE?

U mailt of belt met ZNEB Expertise en Taxatie B.V. en vraagt of dat een van de onafhankelijke experts u kan bijstaan als contra-expert om uw geleden schade te verhalen.

Een contra-expertise heeft voor u de meeste toegevoegde waarde als de contra-expert vanaf een vroeg stadium wordt ingeschakeld en u kan bijstaan in het schaderegelingsproces.

Na uw contra-expertiseverzoek vraagt ZNEB Expertise en Taxatie B.V. een Akte van Benoeming op bij de expert welke door verzekeraar is benoemd. Vervolgens zal een bezoek worden ingepland op de schadelocatie. Tijdens dit bezoek zal de eigen contra-expert u volledig bijpraten over de te nemen stappen met betrekking tot de voortgang van het schadeafhandelingstraject.

Tevens worden alle benodigde relevante stukken bij u en derden opgevraagd om u zou goed mogelijk bij te staan. Hierbij kunt u denken aan nota's, polisvoorwaarden, foto's en eventueel het expertiserapport van een eerder benoemd expert.

ZNEB stripverwijzing

© ZNEB 2021