Expertise


Onze experts, uw goed recht!

WANNEER?

Wanneer u als ondernemer of particulier een geschil heeft met een leverancier over een gekocht product of geleverde dienst.
Denk bijvoorbeeld aan: brandschades, waterschades, diefstalschades en bedrijfsschades.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Diverse bouwgebreken, opleverpunten, meer-, minderwerk, E & W installaties of bijvoorbeeld badkamer- en keukengebreken;
  • Niet gemelde gebreken aan een door u aangekochte woning;
  • Geleden schade ten gevolge van een lekkage afkomstig van de buren, schade ten gevolge van werkzaamheden (denk aan heien, gaswinning of bronbemaling) in de directe omgeving;
  • Schade aan of door non-conforme producten of diensten.

WAAROM?

Onze expert is uw oren en ogen. Met een autonome, vakkundig onderbouwde en (juridisch) bruikbare expertiserapportage kunt u de mediation of rechtsgang inzetten en kunt u onnodige discussie voorkomen. Het uitblijven van een rechtsgang is altijd winst!

VOOR WIE?

Rechtsbijstandsverzekeraars, juristen, advocaten, bedrijven en particulieren en alle niet genoemde partijen die een probleem hebben met een organisatie of persoon waar zij samen niet uitkomen.

HOE?

Een expertise bestaat uit een opname van de situatie ter plaatse, waarbij partijen hun verhaal kunnen doen in het kader van hoor en wederhoor. De benodigde relevante informatie met betrekking tot de expertise wordt omgezet naar een gedegen en juridisch bruikbare rapportage, te gebruiken in zowel de mediationfase als in de rechtsgang.

© ZNEB 2019