Expertise


Onze experts, uw goed recht!

WANNEER?

Wanneer u als dienstverlener, ondernemer of particulier een geschil heeft met een leverancier over een non-conform product of geleverde dienst. Denk bijvoorbeeld aan: bouwgebreken, machinegebreken, onvoltooide producten of diensten, brandschades, waterschades, diefstalschades, en bedrijfsschades en voertuigschades

Enkele voorbeelden zijn:

  • Diverse bouwgebreken, opleverpunten, meer-, minderwerk, E & W installaties of bijvoorbeeld badkamer- en keukengebreken;
  • Niet gemelde gebreken aan een door u aangekochte woning;
  • Geleden schade ten gevolge van een lekkage afkomstig van de buren, schade ten gevolge van werkzaamheden (denk aan heien, gaswinning of bronbemaling) in de directe omgeving;
  • Schade aan of door non-conforme producten of diensten.
  • Contra-expertise bij brand- water- en inbraakschade.
  • Contra-expertise bij voertuigschade.

WAAROM?

Onze expert is uw oren en ogen. Met een autonome, vakkundig onderbouwde en (juridisch) bruikbare expertiserapportage kunt u de mediation of rechtsgang inzetten en kunt u onnodige discussie voorkomen. Het uitblijven van een rechtsgang is altijd winst!

VOOR WIE?

Rechtbanken, Rechtsbijstandsverzekeraars, juristen, advocaten, midden- en kleinbedrijf, particulieren en alle niet genoemde partijen die een probleem hebben met een organisatie of persoon waar zij samen niet uitkomen.

HOE?

Een expertise bestaat uit een opname van de situatie ter plaatse, waarbij partijen hun verhaal kunnen doen in het kader van hoor en wederhoor. De benodigde relevante informatie met betrekking tot de expertise wordt geïnventariseerd en omgezet naar een gedegen en juridisch bruikbare rapportage, welke te gebruiken is in zowel de mediationfase als in de rechtsgang.

© ZNEB 2021