Mediation


Het uitblijven van een rechtsgang is altijd winst

WANNEER?

Indien er in een conflictsituatie geen wederzijds begrip bestaat tussen de partijen, kan door de autonome en neutrale visie van de derde deskundige veel duidelijk worden voor partijen. Vaak is miscommunicatie de basis van het probleem.

WAAROM?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling door een deskundige derde. De deskundige derde bemiddelt tussen de partijen en helpt de partijen inzicht te geven in elkaars standpunten.

De stap naar de rechter is vaak ingrijpend en vijandig. Mediation kan u veel ergernis, energie, tijd en geld besparen. De deskundige derde gaat samen met partijen op zoek naar een aanvaardbare en passende oplossing voor beide partijen.

Als u toch een rechtsgang inzet, bent u volledig afhankelijk van de individuele interpretatie van de rechter en geeft u de eigen invloed geheel uit handen.

VOOR WIE?

Voor alle partijen die een conflict hebben met een organisatie of persoon waar zij samen niet uitkomen.

HOE?

Samen met een onafhankelijke bemiddelaar gaan partijen met elkaar in gesprek. De onafhankelijke bemiddelaar zal het gesprek leiden en sturen zodat er ruimte ontstaat om elkaar aan het woord te laten. Beide partijen kunnen hun standpunten uiteenzetten in het kader hoor en wederhoor. De deskundige derde zal trachten partijen in elkaars belevingswerelden te laten kijken zodat het wederzijds begrip leidt tot een aanvaardbare oplossing.

© ZNEB 2019