Voortaxatie inventarissen


Artikel 7:960 BW 'De' bescherming tegen niet calculeerbare risico's!

WANNEER?

Een vaste voortaxatie is aanbevolen wanneer u uw vermogen, inkomen en voortbestaan van de onderneming zo optimaal mogelijk wilt beschermen en de niet calculeerbare risico's zo goed mogelijk wilt afdekken.

Als uw inventaris verouderd is, dan adviseren wij u zeker om gebruik te maken van een artikel 7:960 BW taxatie . Met een artikel 7:960 BW taxatie worden ook afschrijvingen afgedekt, mits de zaken niet onttrokken zijn aan het gebruik waar zij voor bestemd zijn.

Een deskundige taxatie conform artikel 7:960 BW is voor u als verzekerde de beste basis voor een risicoverzekering en voorkomt onnodige discussie met verzekeraars.

WAAROM?

U bent dan wel grotendeels onafhankelijk, toch bent u nu juist door het vergaarde bezit extra kwetsbaar geworden. Als deze waardevolle zaken grotendeels of geheel door een calamiteit verloren zouden gaan, dan kunt u een flinke financiële schade lijden. U zou wederom afhankelijk kunnen worden van banken of u moet uw pensioen BV aanspreken om het bedrijf en uw vermogen opnieuw op te bouwen.

De verloren zaken zult u nooit meer terugkrijgen, maar u kunt wel het financieel nadeel door een calamiteit verzekeren. Dit kunt u het beste doen door een van onze register-taxateurs een vaste voortaxatie te laten opstellen welke is geregeld in het artikel 7:960 BW.

VOOR WIE?

Een vaste voortaxatie is een uitkomst voor ieder persoon en rechtspersoon die zijn of haar onderneming, vermogen en inkomen zo optimaal mogelijk zou willen beschermen tegen niet calculeerbare risico's.

HOE?

In de vaste voortaxatierapportage voor de inventaris wordt door een register-taxateur vooraf exact omschreven welke zaken uw organisatie in huis heeft. Deze worden voorzien van een reëel te verzekeren dag- of nieuwwaarde welke gelijk is aan de verzekerde som, zodat er bij een calamiteit geen discussie is over de waarde van de verzekerde zaken (ongeacht de ouderdom). Mits de zaken niet aan het gebruik zijn onttrokken waar zij voor bestemd zijn, zal de getaxeerde dag- of nieuwwaarde bij een calamiteit het uitgangspunt zijn voor de schaderegeling.

Bijzonder aan de taxatievorm conform artikel 7:960 BW is dat men kan kiezen of men dag- of nieuwwaarde wenst te verzekeren, in tegenstelling tot alle andere verzekeringsvormen waarbij men alleen de nieuwwaarde kan verzekeren.

Door deze wettelijke taxatierapportage, waarin de zaken gespecificeerd zijn omschreven, wordt uw bewijslast op de aanwezigheid en waarde van de zaken verlegd naar de verzekeraar.

© ZNEB 2021