Gerechtelijk deskundigenonderzoek voor rechtbanken


Wanneer?

De gerechtelijk deskundige is de ogen en oren voor de rechtsgang. In opdracht van de rechter onderzoekt de gerechtelijk deskundige die gevallen waarin partijen het ondanks hun zorgvuldigheid vanaf de voorbereidingen tot realisatie van de tussen hen gesloten overeenkomst met alle bijbehorende afspraken en voorwaarden er niet in slagen om deze tot een goed einde te brengen

Waarom?

Een aantal van onze deskundigen heeft zich toegelegd op het onderzoeken en beoordelen van de meest uiteenlopende zaken zoals geschillen bij bouwkundige gebreken in diverse bouwstadia, van voorbereiding tot realisatie, contractrecht en automotive. Mede om die reden worden onze deskundigen door rechtbanken benoemd om als gerechtelijk deskundige op te treden.

Voor wie?

Rechtbanken, advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars en belanghebbende partijen.

Hoe?

De door de rechtbank of gerechtshof benoemde deskundige doet gedegen onderzoek om de in het benoemingsvonnis aan hem gestelde vragen gemotiveerd te beantwoorden. Het op te leveren deskundigenbericht wordt opgesteld volgens het “Model Deskundigenbericht” van de raad voor de Rechtspraak.

© ZNEB 2021