Voortaxatie opstallen


Met een deskundige artikel 7:960 BW taxatie beperkt u uw vermogensverlies bij calamiteiten!

WANNEER?

Een vaste voortaxatie is aan te bevelen wanneer u uw vermogen, inkomen en het voortbestaan van uw onderneming zo optimaal mogelijk wilt beschermen en de niet calculeerbare risico's zo goed mogelijk wilt afdekken.

Als uw opstal verouderd is, dan adviseren wij u zeker gebruik te maken van een taxatie conform artikel 7:960 BW taxatie. Met een taxatie conform artikel 7:960 BW wordt er niet gekeken naar de economische verkoopwaarde, vrije verkoopwaarde of de staat van onderhoud, maar naar de werkelijke herbouwkosten voor een soortgelijk pand met dezelfde bestemming. Een deskundige taxatie conform artikel 7:960 BW is voor u als verzekerde de beste basis voor een risicoverzekering en kan een groot financieel nadeel voorkomen.

WAAROM?

Een deskundige voortaxatie is een belangrijk onderdeel van uw risicomanagement want in de loop der jaren bouwt u zowel zakelijk als privé ongemerkt een financieel vermogen op door het vergaren van onroerende en roerende zaken. Uiteindelijk worden al deze zaken een waardevol bezit dat u natuurlijk zo goed mogelijk wilt beschermen en behouden.

U bent dan wel grotendeels onafhankelijk, toch bent u nu juist door het vergaarde bezit extra kwetsbaar geworden. Als deze waardevolle zaken grotendeels of geheel door een calamiteit verloren zouden gaan, dan kunt u een flinke financiële schade lijden. U zou wederom afhankelijk kunnen worden van banken of u moet uw pensioen B.V. aanspreken om het bedrijf en uw vermogen opnieuw op te bouwen. De verloren zaken zult u nooit meer terugkrijgen, maar u kunt wel het financieel nadeel door een calamiteit verzekeren.

Dit kunt u het beste doen door een van onze register-taxateurs een vaste voortaxatie te laten opstellen welke is geregeld in het artikel 7:960 BW. Bij een calamiteit is er geen discussie over de waarde van de verzekerde zaken, ongeacht de ouderdom. Mits de opstallen niet zijn onttrokken aan het gebruik waar zij voor bestemd zijn, zal de getaxeerde herbouwwaarde bij een calamiteit het uitgangspunt zijn.

VOOR WIE?

Voor ieder persoon en rechtspersoon die zijn of haar onderneming, vermogen en inkomen zo optimaal mogelijk wil beschermen tegen niet calculeerbare risico's. Dan is de vaste voortaxatie de uitkomst.

HOE?

In de vaste opstalvoortaxatierapportage wordt door een register-taxateur vooraf exact omschreven hoe de opstal is opgebouwd en welke voorzieningen erin zijn verwerkt. Alle onderdelen waaruit het gebouw bestaat worden middels een herbouwcalculatie berekend en in de rapportage verwoord naar een te verzekeren her-/nieuwbouwwaarde, welke gelijk is aan de te verzekeren som.

Tevens wordt uw bewijslast met betrekking tot de herbouwwaarde en de staat van onderhoud van de zaken door deze wettelijke taxatierapportage, waarin de opstallen gespecificeerd zijn omschreven, verlegd naar de verzekeraar.

© ZNEB 2021